Chuyển đến văn bản đi đến thực đơn


Hướng dẫn đăng ký chờ nhập học

Khái quát

Các Viện trưởng điều hành nhà trẻ tiến hành điều hành một cách công khai và minh bạch trong thời gian thực đối với những người chờ đăng ký nhập học, giúp những người giám hộ có mong muốn sử dụng nhà trẻ có thể đăng ký chờ nhập học trực tuyến mà không giới hạn về thời gian, địa điểm.

Đối tượng nhà nhẻ

Phương án điều hành

 • Bước 1. Đăng ký cho trẻ Bước 1 Đăng ký cho trẻ

  Đăng ký trẻ sẽ nhập học vào nhà trẻ.

 • Bước 2. Tìm kiếm nhà trẻ Bước 2. Tìm kiếm nhà trẻ

  Tìm kiếm nhà trẻ và chọn nhà trẻ sẽ đăng ký.

 • Bước 3. Đặt hẹn Bước 3 Đặt hẹn

  Đăng ký chờ nhập học.

 • Bước 4. Xác định đối tượng nhập học Bước 4 Xác định đối tượng nhập học

  Phía nhà trẻ sẽ kiểm tra thứ tự chờ theo thứ hạng ưu tiên nhập học rồi xác định đối tượng nhập học.

 • Bước 5. Nộp tài liệu về thứ hạng ưu tiên nhập học Bước 5 Nộp tài liệu về thứ hạng ưu tiên nhập học

  Viện trưởng điều hành nhà trẻ sẽ nhận và kiểm tra toàn bộ tài liệu liên quan đến nhập học từ phụ huynh, ngoại trừ những người được liên kết tự động

 • Bước 6. Xử lý nhập học cho trẻ Bước 6 Xử lý nhập học cho trẻ

  Viện trưởng điều hành nhà trẻ sẽ xử lý nhập học cho trẻ tùy theo thứ tự chờ nhập học.

Quy định về thứ hạng ưu tiên nhập học

SITEMAP

Đóng sơ đồ trang web