Chuyển đến văn bản đi đến thực đơn


Quá trình sinh con

Chăm sóc cơ thể sau khi sinh

Việc hồi phục cơ thể về trạng thái trước khi sinh gọi là ‘chăm sóc cơ thể sau khi sinh’. Thông thường thời gian chăm sóc cơ thể khoảng 6~8 tuần sau khi sinh nhưng tùy theo người có thể kéo dài đến 6 tháng. Khi chăm sóc cơ thể phải lưu ý đến việc hồi phục sức khỏe và phòng tránh bệnh tật.

SITEMAP

Đóng sơ đồ trang web