Chuyển đến văn bản đi đến thực đơn


Thẻ hạnh phúc quốc gìa

Thẻ hạnh phúc quốc dân là gì

Năm 2021 đã thay đổi như sau

We’ve made big changes in 2021.
Chọn từ nhiều công ty thẻ tín dụng!
2020 2021
Thẻ hạnh phúc trẻ em Thẻ hạnh phúc quốc dân Thẻ hạnh phúc quốc dân
Thẻ KB Kookmin, Thẻ Woori, Thẻ Hana, Thẻ NH Nonghyup, Thẻ Shinhan, Thẻ Lotte, Thẻ BC (Ngân hàng IBK, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng Daegu, Ngân hàng Busan, Ngân hàng Kyongnam, Ngân hàng Jeonbuk, Ngân hàng Suhyup, Ngân hàng Gwangju, Bưu điện, Ngân hàng Jeju, Shinhyup) Thẻ Lotte, Thẻ Samsung, Thẻ BC (Ngân hàng Busan, Ngân hàng Daegu, Ngân hàng Hana, Ngân hàng IBK, Ngân hàng Jeonbuk, Ngân hàng Jeju, Ngân hàng Gwangju, Ngân hàng Kyongnam, Bưu điện, NH Nonghyup, Ngân hàng Woori, Ngân hàng SC First, Suhyup) Thẻ KB Kookmin, Thẻ Shinhan, Thẻ Lotte, Thẻ Samsung, Thẻ BC (Ngân hàng Busan, Ngân hàng Daegu, Ngân hàng Hana, Ngân hàng IBK, Ngân hàng Jeonbuk, Ngân hàng Jeju, Ngân hàng Gwangju, Ngân hàng Kyongnam, Bưu điện, NH Nonghyup, Ngân hàng Woori, Ngân hàng SC First, Suhyup, Shinhyup)

Phương thức phát hành

Trực tuyến

Mỗi công ty thẻ đều có nhân viên chuyên tư vấn về thẻ hạnh phúc quốc dân nên bạn có thể được tư vấn nhanh.

Ngoại tuyến
Khi thay đổi từ nhà trẻ ↔ trường mầm non,

cần phải đăng ký thay đổi điều kiện phí nuôi dạy trẻ và học phí cho trẻ tại bokjiro hoặc trung tâm cộng đồng như ấp, xã, phường.

Công ty thẻ tín dụng, Số đại diện
Công ty thẻ tín dụng Số đại diện
KB Kookmin 1599-7900
Shinhan 1544-8868
Lotte 1899-4282
BC 1899-4651
Samsung 1566-3336

Phương thức thanh toán

Phương pháp hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ

Bạn có thể đến nhà trẻ hàng tháng và thanh toán bằng máy quẹt thẻ. Ngoài ra, có thể thanh toán tự động hàng tháng, thanh toán qua internet, thanh toán ARS, thanh toán qua điện thoại di động v.v.

Phương pháp xác nhận tiền học phí cho trẻ

Học phí mầm non được hỗ trợ khác với phí nuôi dạy trẻ. Học phí mẫu giáo là phương thức hỗn hợp bằng phương thức thanh toán trợ cấp của chính phủ hỗ trợ được chứng nhận và khoản phụ huynh phải chịu.

Hỏi đáp

Có thể thanh toán phí nuôi dạy trẻ và xác nhận học phí cho trẻ bằng thẻ hạnh phúc trẻ tôi đã được cấp trước đó không?
Vâng, có thể được. Thẻ hạnh phúc trẻ em hiện đang sử dụng cũng có thể thanh toán phí nuôi dạy trẻ và chứng học phí cho trẻ
cho đến khi thẻ còn hiệu lực.

SITEMAP

Đóng sơ đồ trang web