Chuyển đến văn bản đi đến thực đơn


Đi vệ sinh

Bắt đầu tập cho trẻ đi vệ sinh

Thời kỳ tập cho trẻ đi vệ sinh thích hợp là việc bắt đầu tập cho trẻ đi vệ sinh trong khoảng thời gian 18~20 tháng sau khi sinh.

SITEMAP

Đóng sơ đồ trang web