육아종합포털

코리아사이트 미국사이트 차이나사이트

Thông tin chăm sóc trẻ em
Cùng nuôi dưỡng tình yêu thương và tương lai của bé
Thông tin chăm sóc trẻ em Trung tâm khai báo các vấn đề khi sử dụng nhà trẻ

Trung tâm khai báo các vấn đề khi sử dụng nhà trẻ

Khái quát

Chúng tôi hiện đang điều hành “Trung tâm khai báo các vấn đề khi sử dụng nhà trẻ” nhằm đảm bảo tính minh bạch trong điều hành nhà trẻ và tạo dựng môi trường tối ưu trong nuôi dạy trẻ.

Đối tượng khai báo

Trường hợp nhà trẻ điều hành phương thức cung cấp ăn uống, quản lý an toàn, quản lý sức khỏe và vệ sinh không đúng cách hoặc ngược đãi với trẻ đang được chăm sóc

Trường hợp vận động các chi phí tăng cường chức năng không đúng đắn ví dụ như phí xây mới và bảo trì nhà trẻ

Trường hợp giáo viên nhận phí nuôi dạy trẻ không chính đáng bằng cách giả mạo đăng ký, giả mạo gia hạn thời gian nuôi dạy trẻ

Trường hợp nhận dịch vụ nuôi dạy không chính đáng khác

Phương pháp khai báo và thủ tục xử lý

Phương pháp khai báo

 • Khai báo trực tuyến - Trung tâm khai báo các vấn đề khi sử dụng nhà trẻ” trong cổng thông tin Childcare
 • Hướng dẫn về tiếp nhận khai báo: 02.6323.0123
 • Trung tâm khai báo

  - Tư vấn khai báo về sử dụng, vệ sinh, an toàn, cung cấp đồ ăn không đúng, ngược đãi trẻ

  Khai báo trực tuyến/Tiếp nhận

 • Phòng ban chuyên trách

  - Tiếp nhận khai báo về sử dụng, vệ sinh, an toàn, cung cấp đồ ăn không đúng, ngược đãi trẻ và yêu cầu khảo sát, điều tra hiện trường

  Thanh toán tiền thưởng

 • Đoàn kiểm tra hiện trường

  - Điều tra hiện trường và quyết định xử phạt hành chính (giá trị bồi thường)

  Được cấu thành bởi những người phụ trách của Bộ Y tế và Phúc lợi, Viện thông tin an ninh xã hội, Cơ quan chuyên ngành về bảo vệ trẻ em của đoàn thể tự trị địa phương (trường hợp ngược đãi trẻ em)

Bảo vệ người khai báo

Trung tâm khai báo các vấn đề khi sử dụng nhà trẻ luôn tiến hành bảo vệ tuyệt đối cho người khai báo kể cả sau khi kết thúc mọi quá trình nghiệp vụ ví dụ như xử lý kết quả điều tra dự định sau khi tiếp nhận khai báo.

 • Thông tin cá nhân của người khai báo, thông tin liên quan đến cơ quan bị khai báo
 • Thông tin thu thập được từ tài liệu chứng cứ do người khai báo đệ trình hoặc từ quá trình xử lý nghiệp vụ

Kết quả tiếp nhận và kiểm tra được thông báo qua email hoặc tin nhắn của thiết bị có dây, vui lòng điền hết mọi thông tin cần thiết để có thể điều tra thực tế.