육아종합포털

코리아사이트 미국사이트 차이나사이트

Mang thai
Cùng nuôi dưỡng tình yêu thương và tương lai của bé
Mang thai Thẻ hạnh phúc quốc gìa

Thẻ hạnh phúc quốc gìa

Thẻ hạnh phúc quốc dân là gì

Đây là một loại thẻ tổng hợp có thể sử dụng nhiều hỗ trợ khác nhau của chính phủ như 'phí nuôi dạy trẻ', 'học phí cho trẻ', 'hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế, khám khi mang thai và sinh nở', 'hỗ trợ chi phí y tế khi mang thai và sinh nở cho bà mẹ thanh thiếu niên' và 'e-voucher sử dụng dịch vụ xã hội điện tử '.

Bạn có thể sử dụng thẻ hạnh phúc quốc dân ở bất cứ nhà trẻ · trường mầm non nào.

Năm 2021 đã thay đổi như sau

Với một thẻ có thể được sử dụng ở nhà trẻ, trường mầm non và voucher dịch vụ xã hội!

  • Chỉ với một thẻ hạnh phúc quốc dân, bạn có thể sử dụng ở nhà trẻ (thanh toán phí trông trẻ), mầm non (chứng nhận học phí trẻ em), bảo hiểm y tế cho chi phí khám khi mang thai · sinh con, và e-voucher bo sử dụng dịch vụ xã hội.

Chọn từ nhiều công ty thẻ tín dụng!

  • Thẻ có thể được phát hành bởi 5 công ty thẻ tín dụng và 18 tổ chức tài chính trên toàn quốc, mở rộng phạm vi lựa chọn thẻ.
Bảng so sánh 2014,2015 của có thể lựa chọn từ nhiều công ty thẻ tín dụng khác nhau.
2020 2021
Thẻ hạnh phúc trẻ em Thẻ hạnh phúc quốc dân Thẻ hạnh phúc quốc dân
Thẻ KB Kookmin, Thẻ Woori,
Thẻ Hana, Thẻ NH Nonghyup,
Thẻ Shinhan, Thẻ Lotte, Thẻ BC
(Ngân hàng IBK,
Ngân hàng Standard Chartered,
Ngân hàng Daegu, Ngân hàng Busan, Ngân hàng Kyongnam,
Ngân hàng Jeonbuk, Ngân hàng Suhyup, Ngân hàng Gwangju,
Bưu điện, Ngân hàng Jeju, Shinhyup)
Thẻ Lotte, Thẻ Samsung,
Thẻ BC (Ngân hàng Busan, Ngân hàng Daegu,
Ngân hàng Hana, Ngân hàng IBK,
Ngân hàng Jeonbuk, Ngân hàng Jeju, Ngân hàng Gwangju,
Ngân hàng Kyongnam, Bưu điện, NH Nonghyup,
Ngân hàng Woori, Ngân hàng SC First, Suhyup)
Thẻ KB Kookmin, Thẻ Shinhan, Thẻ Lotte, Thẻ Samsung, Thẻ BC
(Ngân hàng Busan, Ngân hàng Daegu, Ngân hàng Hana, Ngân hàng IBK, Ngân hàng Jeonbuk,
Ngân hàng Jeju, Ngân hàng Gwangju, Ngân hàng Kyongnam, Bưu điện, NH Nonghyup, Ngân hàng Woori,
Ngân hàng SC First, Suhyup, Shinhyup)

Phương thức phát hành

Trực tuyến
Đây là bảng hiển thị đăng ký xin trợ cấp, đơn đăng ký xin trợ cấp, đăng ký cấp thẻ và nơi cấp thẻ của phương thức phát hành trực tuyến.
Đăng ký xin trợ cấp Nếu đăng ký xin trợ cấp của chính phủ, thì sẽ được chứng nhận phí nuôi dạy trẻ tại các nhà trẻ và học phí cho trẻ tại trường mầm non.
Đơn đăng ký xin trợ cấp Trang web phúc lợi (www.bokjiro.go.kr)
Đăng ký cấp thẻ Bạn có thể chọn công ty thẻ mà bạn muốn trong số 5 công ty thẻ tín dụng và đăng ký là được. Phí hàng năm là miễn phí
Nơi phát hành thẻ Trang web phúc lợi (www.bokjiro.go.kr),
cổng thông tin tổng hợp mang thai và nuôi dạy trẻ yêu thương (www.childcare.go.kr),
trang web của 5 công ty thẻ tín dụng (Thẻ KB Kookmin, Thẻ Shinhan, Thẻ Lotte, Thẻ Samsung, Thẻ BC)

Mỗi công ty thẻ đều có nhân viên chuyên tư vấn về thẻ hạnh phúc quốc dân nên bạn có thể được tư vấn nhanh.

Ngoại tuyến
Đây là bảng hiển thị đăng ký xin trợ cấp, đơn đăng ký xin trợ cấp, đăng ký cấp thẻ và nơi cấp thẻ của phương thức phát hành trực tiếp.
Đăng ký xin trợ cấp Nếu đăng ký xin trợ cấp của chính phủ, thì sẽ được chứng nhận phí chăm sóc nuôi dạy trẻ tại các nhà trẻ và trường mầm non.
Đơn đăng ký xin trợ cấp Trung tâm cộng đồng như ấp, xã, phường
Đăng ký cấp thẻ Bạn có thể chọn công ty thẻ mà bạn muốn trong số 5 công ty thẻ tín dụng và đăng ký là được. Phí hàng năm là miễn phí
Nơi phát hành thẻ Trung tâm cộng đồng như ấp, xã, phường hoặc chi nhánh ngân hàng và công ty thẻ tín dụng chính trên toàn quốc
Khi thay đổi từ nhà trẻ ↔ trường mầm non,

cần phải đăng ký thay đổi điều kiện phí nuôi dạy trẻ và học phí cho trẻ tại bokjiro hoặc trung tâm cộng đồng như ấp, xã, phường.

Hướng dẫn số điện thoại Đây là bảng hiển thị công ty thẻ và số đại diện.
Công ty thẻ tín dụng Số đại diện
KB Kookmin 1599-7900
Shinhan 1544-8868
Lotte 1899-4282
BC 1899-4651
Samsung 1566-3336

Phương thức thanh toán

Phương pháp hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ
  • Bạn có thể đến nhà trẻ hàng tháng và thanh toán bằng máy quẹt thẻ. Ngoài ra, có thể thanh toán tự động hàng tháng, thanh toán qua internet, thanh toán ARS, thanh toán qua điện thoại di động v.v.

Trực tiếp đến thanh toán Thanh toán bằng ARS Thanh toán qua Internet Thanh toán qua điện thoại thông minh

Bảng này hiển thị phương thức thanh toán hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ, thanh toán qua ARS, thanh toán qua internet và thanh toán qua điện thoại thông minh.
Trực tiếp đến thanh toán Hàng tháng bạn có thể đến nhà trẻ sử dụng máy quẹt thẻ có ở nhà trẻ rồi thanh toán tiền hỗ trợ của chính phủ và khoản phụ huynh phải chịu là được.
Thanh toán qua ARS Bạn có thể gọi đến số 1566-0244, nhập số thẻ hạnh phúc quốc dân và các số cuối chứng minh nhân dân của chủ sở hữu thẻ, sau đó xác nhận tên trẻ và thanh toán.
Thanh toán qua internet Sau khi truy cập vào cổng thông tin childcare (www.childcare.go.kr), bạn có thể thanh toán phí nuôi dạy trẻ tại menu thanh toán tiền gửi trẻ. Cần đăng ký chứng nhận khi sử dụng cổng thông tin childcare.
Thanh toán qua điện thoại thông minh Nếu phụ huynh đã đăng ký thành viên trên cổng thông tin childcare thì có thể thanh toán phí nuôi dạy trẻ một cách đơn giản thông qua ứng dụng của childcare.

Phương pháp xác nhận tiền học phí cho trẻ

  • Học phí mầm non được hỗ trợ khác với phí nuôi dạy trẻ. Học phí mẫu giáo là phương thức hỗn hợp bằng phương thức thanh toán trợ cấp của chính phủ hỗ trợ được chứng nhận và khoản phụ huynh phải chịu.

Xác nhận trực tiếp và thanh toán Thanh toán bằng ARS Xác nhận qua internet và thanh toán

Đây là bảng hiển thị phương pháp xác nhận và thanh toán học phí cho trẻ của xác nhận trực tiếp và thanh toán, thanh toán qua ARS, xác nhận qua internet và thanh toán.
Xác nhận trực tiếp và thanh toán Mỗi trường mầm non sẽ được chứng nhận theo quý hoặc theo tháng. Một cách mầm non sẽ xác nhận rằng một đứa trẻ đủ điều kiện để được hỗ trợ học phí cho trẻ. Chỉ có khoản hỗ trợ của phụ huynh và phí hoạt động đặc biệt sẽ được thanh toán sau.
Thanh toán qua ARS Từ tháng 9 năm 2015, có thể thanh toán khoản do phụ huynh chịu thông qua ARS.
Xác nhận và thanh toán qua Internet Hiện tại, chứng nhận do chính phủ trả có thể được xác minh thông qua menu xác nhận tại trường mẫu giáo điện tử (www.childschool.moe.go.kr).
Từ tháng 9 năm 2015, có thể thanh toán khoản phí do phụ huynh chịu thông qua trường mẫu giáo điện tử (www.childschool.moe.go.kr).

Hỏi đáp

Có thể thanh toán phí nuôi dạy trẻ và xác nhận học phí cho trẻ bằng thẻ hạnh phúc trẻ tôi đã được cấp trước đó không?

Vâng, có thể được. Thẻ hạnh phúc trẻ em hiện đang sử dụng cũng có thể thanh toán phí nuôi dạy trẻ và chứng học phí cho trẻ
cho đến khi thẻ còn hiệu lực.

Tôi có thể sử dụng bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí y tế khi mang thai và sinh nở và e-voucher sử dụng dịch vụ xã hội với Thẻ hạnh phúc trẻ em không?

Không được. Thẻ Hạnh phúc Trẻ em chỉ có thể được sử dụng để thanh toán phí nuôi dạy trẻ và xác nhận học phí cho trẻ.

Tôi có một đứa con đầu đang học mầm non và đứa con thứ hai, thứ ba học nhà trẻ. Nếu tôi có ba đứa con, tôi có cần phải đăng ký cấp ba thẻ không?

Không cần. Chỉ cần có một thẻ thôi thì bạn có thể sử dụng thẻ này để xác nhận học phí cho trẻ mầm non và thanh toán phí nuôi dạy trẻ nhà trẻ.

Có thể hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ tại nhà trẻ và xác nhận học phí cho trẻ mầm non sau khi phát hành Thẻ Hạnh phúc quốc dân từ công ty phát hành thẻ không?

Không. Bạn phải trực tiếp đến trung tâm cộng đồng như ấp, xã, phường hoặc truy cập trang web Phúc lợi trực tuyến (www.bokjiro.go.kr) để đăng ký xin hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ hoặc
học phí cho trẻ.

Trường hợp con tôi chuyển từ mầm non sang nhà trẻ thì có phải đăng ký thủ tục hỗ trợ phí nuôi dạy trẻ riêng không?

Vâng, trường hợp trẻ chuyển từ nhà trẻ sang mầm non, từ mầm non sang nhà trẻ thì nhất định phải đăng ký xin thay đổi phí nuôi dạy trẻ↔ học phí cho trẻ tại bokjiro hoặc trung tâm cộng đồng ấp, xã, phường
nếu không đăng ký thì không thể nhận được hỗ trợ của chính phủ.