육아종합포털

코리아사이트 미국사이트 차이나사이트

Thông tin chăm sóc trẻ em
Cùng nuôi dưỡng tình yêu thương và tương lai của bé
Thông tin chăm sóc trẻ em Hướng dẫn đăng ký chờ nhập học

Hướng dẫn đăng ký chờ nhập học

Khái quát

Các Viện trưởng điều hành nhà trẻ tiến hành điều hành một cách công khai và minh bạch trong thời gian thực đối với những người chờ đăng ký nhập học, giúp những người giám hộ có mong muốn sử dụng nhà trẻ có thể đăng ký chờ nhập học trực tuyến mà không giới hạn về thời gian, địa điểm.

Đối tượng nhà nhẻ

Có thể đăng ký chờ nhập học cho toàn bộ các nhà trẻ áp dụng thứ tự ưu tiên nhập học. (Ngoại trừ những nhà trẻ ở nơi công sở, nhà trẻ liên hiệp hội phụ huynh)

Tuy nhiên, đối với những nhà trẻ tại thành phố Seoul thì phải sử dụng dịch vụ hiện có của Cổng thông tin đào tạo chăm sóc trẻ em của thành phố Seoul (iseoul.seoul.go.kr)

Phương án điều hành

Thời điểm đăng ký chờ nhập học: Có thể đăng ký bất cứ lúc nào trong năm

Số lượng nhà trẻ đăng ký chờ nhập học: 2 nhà trẻ đối với trẻ đang theo học, 3 nhà trẻ đối với trẻ chưa theo học

Phạm vi đối tượng trẻ chờ nhập học: Độ tuổi đào tạo giáo dục là từ 0~5 tuổi (có thể tính đến 12 tuổi đối với trẻ tàn tật)

Tính điểm thứ hạng để nhập học

 • Mỗi hạng mục đứng thứ 1 được tính 100 điểm (200 điểm đối với trẻ sơ sinh có bố mẹ đều đang đi làm), mỗi hạng mục đứng thứ 2 được tính 50 điểm
 • Trong trường hợp chỉ có hạng mục đứng thứ 2, dù tổng điểm bằng hoặc cao hơn thì vẫn không được xếp hạng ưu tiên bằng hạng mục đứng thứ 1
 • Trong trường hợp số điểm ở hạng mục đứng thứ 1 bằng nhau và có hạng mục đứng thứ 2 thì có thể cộng gộp vào
 • Trường hợp cạnh tranh trong cùng một thứ hạng thì sẽ quyết định thứ hạng theo thứ tự đăng ký chờ nhập học

Phương pháp đăng ký chờ nhập học

 • (Khi đăng ký trực tuyến) Phụ huynh hoặc người giám hộ truy cập vào trang chủ Chilcare (www.childcare.go.kr) là cổng thông tin tổng hợp về mang thai và nuôi dưỡng để đăng ký nhập học
 • (Khi trực tiếp đến nhà trẻ) Phụ huynh hoặc người giám hộ trực tiếp đến nhà trẻ để đăng ký nhập học
 • Bước 1.Đăng ký cho trẻ

  - Đăng ký trẻ sẽ nhập học vào nhà trẻ.

 • Bước 2.Tìm kiếm nhà trẻ

  - Tìm kiếm nhà trẻ và chọn nhà trẻ sẽ đăng ký.

 • Bước 3.Đặt hẹn

  - Đăng ký chờ nhập học.

 • Bước 4.Xác định đối tượng nhập học

  - Phía nhà trẻ sẽ kiểm tra thứ tự chờ theo thứ hạng ưu tiên nhập học rồi xác định đối tượng nhập học.

 • Bước 5.Nộp tài liệu về thứ hạng ưu tiên nhập học

  - Viện trưởng điều hành nhà trẻ sẽ nhận và kiểm tra toàn bộ tài liệu liên quan đến nhập học từ phụ huynh, ngoại trừ những người được liên kết tự động

 • Bước 6.Xử lý nhập học cho trẻ

  - Viện trưởng điều hành nhà trẻ sẽ xử lý nhập học cho trẻ tùy theo thứ tự chờ nhập học.

Quy định về thứ hạng ưu tiên nhập học

Quy định về thứ hạng ưu tiên nhập học

 • Quy định liên quan được áp dụng cho các đối tượng ưu tiên nhập học ghi rõ trong Điều 28 “Bộ luật nuôi dưỡng và đào tạo trẻ sơ sinh”, khoản 4 điều 2 Lệnh thi hành và Điều 29 Quy tắc thi hành của Bộ luật trên.

Thứ hạng 1

 • Người nhận trợ cấp theo Luật đảm bảo sinh hoạt cơ bản quốc dân (pháp định)
 • Con cái của đối tượng bảo vệ theo quy định tại Điều 5 Luật hỗ trợ gia đình đơn thân
 • Con cái của tầng lớp nghèo đói theo quy định tại Điều 24 Luật đảm bảo sinh hoạt cơ bản quốc dân (Dưới 120% mức sinh hoạt tối thiểu)
 • Con cái của đối tượng người tàn tật được quy định tại Điều 2 của Bộ luật phúc lợi cho người tàn tật và có mức độ tàn tật bằng hoặc lớn hơn mức độ được quy định bởi Bộ y tế và Phúc lợi Xem chi tiết

  ※ “Người tàn tật và có mức độ tàn tật bằng hoặc lớn hơn mức độ được quy định bởi Bộ y tế và Phúc lợi” là những người sau đây.

  • Người tương ứng với cấp 1 hoặc cấp 2 về mức độ tàn tật trong Phụ lục 1 của “Quy tắc thi hành Bộ luật phúc lợi cho người tàn tật”
  • Người tàn tật dạng kép, tức là người khuyết tật trí tuệ hoặc người tự kỷ tương ứng với cấp 1 hoặc cấp 3 trong Quy tắc thi hành Bộ luật phúc lợi cho người tàn tật và kèm theo một khuyết tật khác
  Vào xem Quy tắc thi hành Bộ luật phúc lợi cho người tàn tật(http://www.law.go.kr/)
 • Trẻ sở sinh đang sinh hoạt tại các cơ sở phúc lợi trẻ em
 • Trẻ sơ sinh có bố mẹ đều đang đi làmXem chi tiết

  Nguyên tắc áp dụng và kiểm tra hồ sơ của trẻ sơ sinh có bố mẹ đều đang đi làm

  • Về nguyên tắc thì đây là con cái của gia đình có cả bố và mẹ đều đang đi làm
   • Định nghĩa mang tính nguyên tắc về “đi làm”: Làm việc 1 ngày 8 tiếng trở lên (bao gồm cả thời gian ăn trưa), mỗi tháng 20 ngày trở lên
   • Bao gồm cả những gia đình có bố hoặc mẹ đang thực hiện các hoạt động làm việc
  • Chứng minh đi làm: Nếu bố và mẹ đều đệ trình được các hồ sơ sau đây thì sẽ được công nhận là đi làm
   • 1 bộ trong số các loại Giấy chứng nhận làm việc, Hợp đồng bổ nhiệm, Hợp đồng lao động (bắt buộc) và 1 bộ trong số các loại Bảng chi tiết về tư cách không áp dụng bảo hiểm lao động (Trung tâm hỗ trợ việc làm), Giấy xác nhận đủ tư cách bảo hiểm y tế tại nơi làm việc (Chi nhánh Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia), Giấy chứng nhận tham gia quỹ lương hưu quốc dân (Cơ quan lương hưu quốc gia) hoặc 1 bộ trong số các loại Giấy chứng nhận nộp thuế thu nhập đối với thu nhập lao động hạng A, Biên lai thu thuế thu nhập giữ lại (Cơ quan đang làm việc) hoặc Giấy xác nhận lao động, tiền lương hay Đơn xin xác nhận giá trị thu nhập
   • Kinh doanh tự do: 1 bộ trong số các giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bắt buộc) và Đơn xin chứng nhận giá trị thu nhập (Phòng thuế), Đơn xin chứng nhận tiêu chuẩn chịu thuế giá trị gia tăng (Phòng thuế)
    • Kinh doanh tự do mới thành lập (Dưới 1 năm kể từ ngày đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh): Giấy tiếp nhận khai báo thu nhập (Phòng thuế) hoặc Sổ sách doanh thu của nơi kinh doanh* và chi tiết doanh thu
     1 bộ trong số các tài liệu chứng từ (phiếu thu ngân từ thẻ tín dụng, biên lai thu tiền mặt, v.v)
    • Nếu không có tài liệu chứng từ về doanh thu hoặc sổ sách doanh thu và tài liệu chứng từ doanh thu không thống nhất với nhau thì các tài liệu thay thế sẽ không được chấp nhận
    • Nếu vợ chồng là đồng kinh doanh thì phải đảm bảo có thể kiểm tra được trên hồ sơ
    • Đối với người làm nông nghiệp, cần đệ trình Giấy xác nhận làm nông hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức kinh doanh nông nghiệp (cấp bởi Viện quản lý chất lượng nông sản quốc gia) và tài liệu chứng từ về doanh thu
     1 bộ trong số các loại (Hợp đồng mua bán nông sản, Giấy chứng nhận bán hàng, v.v)
  • Các Viện trưởng điều hành nhà trẻ sẽ thực hiện kiểm tra nghiêm túc về các hồ sơ chứng minh làm việc, khi cần thiết có thể yêu cầu bổ sung các hồ sơ chứng từ khác (thẻ nhân viên, v.v.)
  • Sinh viên cao học: Giấy chứng nhận đang theo học
  • Sinh viên đào tạo nghề: 1 bộ trong số các Giấy xác nhận tham gia, Chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo nghề cho phụ nữ bị gián đoạn công việc (cấp bởi Giám đốc trung tâm việc làm nữ giới Saeil), Chứng nhận đăng ký tìm việc làm tại Mạng lưới thông tin an toàn việc làm (cấp bởi Giám đốc trung tâm lao động toàn quốc, Giám đốc trung tâm Saeil, các đoàn thể tự trị, v.v.)

  Đăng ký tìm việc tối thiểu từ 3 tháng trở lên tính từ ngày nhập học vào nhà trẻ (xác nhận trên hồ sơ)

 • Trẻ sơ sinh của gia đình đa văn hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Bộ luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa
  Xem chi tiết

  Hồ sơ xác nhận đối với trẻ sơ sinh của gia đình đa văn hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Bộ luật hỗ trợ gia đình đa văn hóa

  • Bản sao CMND (nếu là người di cư để kết hôn hoặc người nhập tịch thì phải ghi rõ trên bản sao) hoặc Bản sao Chứng nhận quan hệ gia đình và Chứng nhận đăng ký người nước ngoài
   • Nếu không có thẻ đăng ký người nước ngoài thì phải đệ trình Chứng nhận đăng ký người nước ngoài (Phòng quản lý xuất nhập cảnh)
   • Trong số những người di cư để kết hôn, những kiều bào quốc tịch nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 2 “Bộ luật về xuất nhập cảnh và tư cách pháp luật của kiều bào tại nước ngoài” thì phải đệ trình Giấy chứng nhận về xuất nhập cảnh (Chứng nhận đã cư trú tại nước ngoài từ 15 năm trở lên)
 • Trẻ sơ sinh thuộc gia đình cho 3 con trở lên hoặc gia đình có 2 trẻ sơ sinh
 • Trẻ sơ sinh là con của người lao động trong các doanh nghiệp hay cơ quan hỗ trợ sống trong khu công nghiệp và đang sử dụng nhà trẻ được xây dựng tại các khu công nghiệp
 • Trẻ sơ sinh là con của người lao động trong các pháp nhân, đoàn thể đã chấp thuận quyên góp cho quốc gia hoặc đoàn thể tự trị địa phương sau khi xây dựng nhà trẻ và đang sử dụng nhà trẻ tương ứng
 • Trẻ sở sinh là con của người đang cư trú tại nhà ở tập thể theo “Luật nhà ở” và hiện đang sử dụng nhà trẻ công lập được chuyển đổi do chấp thuận quyên góp nhà trẻ tư nhân xây dựng trong nhà ở tập thể tương ứng cho quốc gia hoặc đoàn thể tự trị địa phương

Thứ hạng 2

 • Trẻ sơ sinh có bố mẹ đơn thân, nuôi dưỡng bởi ông bà, hoặc trẻ nhận nuôi
 • Trẻ có anh chị em đang theo học
  VD) Khi nhập học học kỳ mới vào tháng 3, trường hợp anh chị em đang theo học mà nhập học vào trường tiểu học thì không được tính
  ※ Phải có anh chị em đang theo học tính đến ngày nhập học

Thứ hạng 3

 • Trẻ sơ sinh ngoài thứ hạng 1, 2
To Application to be on admission Waiting List